You are here

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban chấp hành  Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: 5 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy ban hành theo chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là những Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển lâu dài của tỉnh, đề cập đến những vấn đề lớn và mới, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài và tác động trực tiếp đến các địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể cần nhận thức sâu sắc việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 5 Nghị quyết chuyên đề là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và cả hệ thống chính trị. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần” đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 chỉ là bước đầu, điều quan trọng phải sớm đưa nội dung các Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, nói đi đôi với làm. Công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được triển khai thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản, cốt lõi của 5 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban chấp hành  Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm: Nghị quyết số 04 “Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021 – 2025”; Nghị quyết số 05 “về xây dựng, phát triển vùng kinh tế ven biển tỉnh Nam Định giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”; Nghị quyết số 06 “Về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025”; Nghị quyết số 07 “Về tập trung xây dựng, phát triển thành phố Nam Định giai đoạn 2021 – 2025 và Nghị quyết số 08 “Về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021 – 2025”.

Việc học tập 5 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm vững những vấn đề cơ bản về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của tỉnh; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và 5 Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Ban chấp hành  Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE