You are here

Hội nghị cho ý kiến vào Bản dự thảo lần 1 về kinh tế - xã hội trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phạm Đình Nghị - phó bí thư Tỉnh ủy- chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, thường trực UBND tỉnh.

Dự thảo lần 1 đã  đi sâu đánh giá toàn diện những kết quả của tỉnh đạt được trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2015 - 2020 và so sánh, đối chiếu với các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Trong 15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 có 6 chỉ tiêu vượt và 9 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Bản dự thảo đã đánh giá tổng quát về những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan, đồng thời đề xuất 13 chỉ tiêu chủ yếu và 10 nhiệm vụ trọng tâm với những giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung vào đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Đề xuất nghiên cứu rút bớt một số chỉ tiêu đề ra cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thảo luận về một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ngành chủ động rà soát lại nhiệm vụ của mình, trên tinh thần bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tích cực phối hợp thực hiện bảo đảm chất lượng công việc được giao. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh dự thảo phải mang tầm vóc của văn kiện Đại hội, khác biệt với báo cáo thường kỳ hàng năm, nên phải tập trung trí tuệ, tâm huyết, có sự nghiên cứu các báo cáo văn kiện của Trung ương như  Định hướng xây dựng dự thảo báo chính trị; đánh giá kết quả thực hiện và chỉ tiêu đặt ra cho nhiệm kỳ tới. Trong đó cần nhấn mạnh đến kết quả xây dựng NTM, giáo dục đào tạo, thu hút đầu tư… Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất một số nội dung liên quan đến bố cục, cách diễn đạt và độ dài dự thảo báo cáo chính trị./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE