You are here

Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh mở rộng lần thứ 21

Báo cáo và 11 tham luận tại Hội nghị đều thống nhất về kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết 17 đó là công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh từng bước đi vào nề nếp. Tình trạng cấp, bán đất trái thẩm quyền tràn lan đã từng bước được khắc phục. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, công tác giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án đầu tư cơ bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Đã thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan, tổ chức và các cơ sở tôn giáo. Thực hiện tốt công tác dồn điền đổi thửa đất nông nghiệp gắn với chỉnh trang hạ tầng giao thông, thủy lợi nội đồng, phục vụ sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế khi thực hiện Nghị quyết, như chưa khắc phục được tình trạng buông lỏng quản lý nhà nước về đất đai, chưa giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm. Thậm chí còn để xảy ra nhiều vụ vi phạm mới phát sinh sau thời điểm Nghị quyết ban hành. Một số cán bộ trong lĩnh vực quản lý đất đai có biểu hiện phiền hà, nhũng nhiễu gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh nhấn mạnh, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế chủ yếu là do cấp ủy, chính quyền địa phương chưa sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong khi Nghị quyết 17 chưa có quy định cụ thể trong việc xem xét trách nhiệm đối với cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nơi để xảy ra vi phạm. Để khắc phục những tồn tại hạn chế, đồng chí bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh quan điểm và mục tiêu xuyên suốt Kết luận của BCH đảng bộ tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 17.

Đồng chí bí thư tỉnh ủy chỉ đạo xử lý theo quy định đối với các vi phạm cũ, kiên quyết chặn đứng và xử lý nghiêm minh đối với tất cả các sai phạm mới. Trong đó, phân định rõ các vi phạm phát sinh trước khi ban hành Nghị quyết và sau khi có nghị quyết 17. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm trực tiếp và trách nhiệm liên quan đến cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành, phòng ban chuyên môn, tổ chức, doanh nghiệp và người dân đối với từng trường hợp cụ thể vi phạm đất đai sau khi ban hành Kết luận. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau hội nghị, các địa phương quán triệt sâu sắc và tổ chức triển khai Nghị quyết 17 và các nội dung của Kết luận đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức và cá nhân. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong quản lý, sử dụng đất đai./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE