You are here

Hội nghị báo cáo viên tháng 10 thông báo kết quả hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành TW Đảng khóa 12.

Đồng chí  Phạm Thị Thu Hằng- Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 2 đến ngày 6-10-2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 8 xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị đó là thông qua nội dung cơ bản Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế Biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tại hội nghị trung ương 8, Ban Chấp hành TW Đảng đã thống nhất giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản VN để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước CHXHCNVN tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV sắp tới. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định việc ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng. Đồng thời, xem xét, quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Tại hội nghị các báo cáo viên nghe Ban tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo nhanh kết quả công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua và một số định hướng tuyên truyền trong thời gian tới./.

                                                                              

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE