You are here

Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Nam Định mở rộng lần thứ 19

Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Nam Định mở rộng lần thứ 19 để thảo luận, cho ý kiến về báo cáo sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2018 và công tác cán bộ.

Một trong những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng quý I của tỉnh là triển khai kịp thời, sâu rộng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH trung ương Đảng khóa 12. Ban Thường vụ Tỉnh ủy  đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 với quyết tâm chính trị cao trong việc xắp xếp, đổi mới và kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá cán bộ và học tập chuyên đề làm theo Bác theo chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và ban hành chương trình hành động năm 2018. Tình hình KT-XH của tỉnh quý I tiếp tục ổn định và có bước phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 13.600 tỷ đồng, tăng trên 11% so với cùng kỳ; tổng giá trị hàng xuất khẩu ước đạt trên 300 triệu USD; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.149 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Kết quả xây dựng NTM vượt kế hoạch đề ra với 4 huyện và 95,7% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ 2017.

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết  trung ương 6, khóa XII của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19. Tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng dự nguồn các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy  quản lý. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các huyện Mỹ Lộc, Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã còn lại hoàn thành các tiêu chí NTM. Chủ động thực hiện các phương án phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh tiến độ thi công và công tác GPMB các công trình trọng điểm của tỉnh. Tiếp tục tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 17 của Tỉnh ủy. Các huyện, thành phố và các Sở, ngành đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính và làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo.

Tại hội nghị, Ban thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ban chấp hành đảng bộ tỉnh xem xét, giới thiệu nhân sự ứng cử bầu giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy  khóa 19, nhiệm kỳ 2015 – 2020./.

 

T/h:Phạm Tuân Ý KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE