You are here

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo quy chế sửa đổi làm việc của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Các ý kiến đều dựa trên cơ sở nội dung của quy chế mẫu theo quyết định số 168 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời kế thừa một số nội dung quy chế 01 của Tỉnh ủy, nhằm cụ thể hóa các nội dung của quy chế mẫu; cập nhật các quy định mới của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị mới được ban hành.

Đối với công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đại biểu xác định đây là khâu quan trọng trong tổ chức cán bộ, qua đó đã nêu cao tinh thần trách nhiệm cân nhắc, lựa chọn những đồng chí đảm bảo các yếu tố về phẩm chất chính trị, trình độ, năng lực, đủ độ tuổi, trách nhiệm, nêu gương để giới thiệu bổ sung vào quy hoạch. Tất cả đều hướng đến mục tiêu đủ về số lượng, đảm bảo về cơ cấu và chất lượng, đúng các quy trình, quy định hiện hành của Đảng.

Trong công tác cán bộ, Hội nghị tiến hành thực hiện các bước trong quy trình kiện toàn,  bổ sung Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy theo quy định của Đảng, đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền - Ủy viên Ban chấp hành  Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham gia bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy và thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, cũng như việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; kiện toàn bổ sung ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan tiếp thu, tổng hợp để chỉnh sửa, ban hành theo đúng chức năng, nhiệm vụ và đúng các quy trình, quy định hiện hành của Đảng.

Tiếp đó,  Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để thực hiện các bước trong quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và kiện toàn bổ sung ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy./.

 

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE