You are here

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Năm 2021, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 986 tổ chức đảng và 644 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 15 tổ chức đảng và 51 đảng viên. Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng, 496 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng, 88 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, dân chủ, khách quan, công tâm.

Đánh giá cao kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh, đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cần tiếp tục tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các quy định về thi hành Điều lệ Đảng, các quy định hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Chương trình kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao. Tăng cường kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm. Chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng, bảo đảm đúng quy trình, quy định. Tiếp tục quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là trang bị những kỹ năng, kinh nghiệm xử lý tình huống trong thực tiễn./.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE