You are here

Đảng ủy BĐBP tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng (khóa XII) cho các đồng chí cán bộ chủ chốt của đơn vị.

Trong thời gian 1 ngày, các đảng viên đã được nghiên cứu, quán triệt làm rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các chủ trương, biện pháp thực hiện 3 nghị quyết, đó là: Nghị quyết số 26 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27 về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp" và Nghị quyết số 28 về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội". Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận chương trình hành động thực hiện 3 Nghị quyết và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết  Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) của Đảng ủy BĐBP Nam Định.

Theo kế hoạch, các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các lớp quán triệt cho số đối tượng còn lại trong thời gian trước ngày 30/7/2018./.

              

T/h: Hữu HệÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE