You are here

Đảng bộ thành phố Nam Định tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nam Định trực tiếp quán triệt các Nghị quyết.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 thể hiện sức mạnh đoàn kết trí tuệ, tầm nhìn chiến lược của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, có ý nghĩa quyết định đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở các địa phương trong tỉnh giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo. Quán triệt các Nghị quyết tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy Nam Định yêu cầu, các đồng chí tham dự hội nghị nghiêm túc học tập, quán triệt đầy đủ nội dung của các nghị quyết. Sau hội nghị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành ủy sớm triển khai tổ chức hội nghị thông báo nội dung cốt lõi của các Nghị quyết đến đội ngũ cán bộ, đảng viên; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm thực tế, triển khai hiệu quả các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, từng bước đưa nội dung của nghị quyết vào cuộc sống./.

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE