You are here

Đảng bộ Quân khu 3 tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Lương Cường – Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Dự đại hội về phía tỉnh Nam Định có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lương Cường – Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Quân khu 3 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Quân khu cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiêm vụ quân sự, quốc phòng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị LLVT Quân khu chủ động nắm chắc, nhận định, đánh giá đúng tình hình, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, kịp thời xử trí tốt các tình huống không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển đảo. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, gắn với xây dựng các kế hoạch, phương án về phòng thủ dân sự. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng 47 các cấp trong đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, âm mưu “Phi chính trị hóa” Quân đội, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo theo hướng tập trung, sâu sát, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, đề cao tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ VIII đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE