You are here

Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Đại hội có đồng chí Đoàn Hồng Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Đồng chí Trần Văn Chung – Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí trong Ban TVTU, thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, dự báo sát đúng. Kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và những vấn đề nhạy cảm mới phát sinh, nhất là bảo đảm tốt an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Tập trung triệt phá các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, bảo kê đấu thầu, đấu giá... góp phần giữ vững an ninh, trật tự cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực đổi mới và chủ động tiến hành đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Công an tỉnh đã điều tra, khám phá án đạt trên 80%, vượt 5% so với chỉ tiêu đề ra, trong đó các vụ trọng án khám phá đạt 100%; phạm pháp hình sự được kiềm chế, trung bình hàng năm giảm từ 2% đến 4%.

 

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích của Đảng bộ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng bộ Công an tỉnh, trong nhiệm kỳ tới tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hoá các quan điểm, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về nhiệm vụ bảo đảm an ninh - trật tự; đặc biệt là Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới“. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; các chương trình, mục tiêu quốc gia phòng, chống các loại tội phạm; kiên quyết giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; an ninh tư tưởng văn hóa; an ninh an toàn thông tin; an ninh nông thôn; an ninh tuyến biển; an ninh tôn giáo.

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân, phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Coi đây là nền tảng cơ bản, có ý nghĩa chiến lược, tạo nên sức mạnh lòng dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách tư pháp trong ngành Công an nhân dân, gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh về an ninh - trật tự. Đồng chí bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Xây dựng lực lượng Công an quân tinh, tướng mạnh, chủ động nêu gương, kỷ cương vững mạnh./.

T/h: Phạm TuânÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE