You are here

Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 16 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định, nhà trường đã làm tốt công tác chuyên môn; chất lượng đào tạo ở các hệ, các ngành đào tạo đã nâng lên một bước; nội dung, phương pháp dạy và học đã được đổi mới đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Nam Định và các địa phương khác. Kết quả thực tập sư phạm hàng năm có gần 100% học sinh, sinh viên đoạt loại giỏi. So với nhiệm kỳ trước, số đề tài nghiên cứu của nhiệm kỳ 2015-2020 đã tăng cả về số lượng và chất lượng, với 69 đề tài được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, trong đó có 1 đề tài cấp tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, nhà trường cũng đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trong 5 năm qua đã có những đổi thay rõ rệt, phục vụ tốt cho việc nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm là 85,3%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân hàng năm là 99%; trong đó có 16,1% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết nạp được 84 Đảng viên mới và giới thiệu 198 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, vượt chỉ tiêu Đại hội lần thứ 16 đã đề ra./

                                                    T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE