You are here

Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh hiện có 86 đảng viên sinh hoạt tại 10 chi bộ trực thuộc. Nhiệm kỳ 2015- 2020 Đảng bộ Ngân hàng Chính sách chi nhánh tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn ,hiệu quả. Từ năm 2015 đến hết ngày 31/3/ 2020, tổng nguồn vốn cho vay đạt trên 3 nghìn 116 tỷ đồng, tăng gần 893 tỷ đồng so với năm 2015; tỷ lệ tăng trưởng đạt trên 40%. Tổng dư nợ cho vay đạt trên 3 nghìn 102 tỷ đồng, tăng trên 882 tỷ đồng so với năm 2015. Nợ quá hạn giảm 756 triệu đồng so với năm 2015; tính đến ngày 31/3/2020, toàn tỉnh có 119 xã không có nợ quá hạn. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng được cán bộ, đảng viên tham gia tích cực; công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 11 đảng viên mới.

                                                                                    

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE