You are here

Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Dệt May Nam Định lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Văn Chung, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự quyết tâm của Hội đồng quản trị; cơ quan điều hành Tổng công ty Cổ phần dệt may Nam Định đã giữ vững ổn định, từng bước phát triển sản xuất kinh doanh. Doanh thu tăng từ 1,2 nghìn tỷ đồng năm 2015 lên 1,7 nghìn tỷ đồng vào năm 2019, thu nhập bình quân của người lao động từ 4,4 triệu đồng/tháng tăng lên 6,5 triệu đồng/tháng; hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách với nhà nước, trả cổ tức cho cổ đông. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2015-2019 đạt trên 700 tỷ đồng; đã đầu tư xâu dựng Nhà máy sợi mới tại khu công nghiệp Hòa Xá hiện đại, đồng bộ, công nghệ cao, tạo ra một thương hiệu mới của sợi Nam Định; cơ cấu lại các Công ty thành viên trong lĩnh vực dệt - nhuộm - may, tạo môi trường làm việc cạnh tranh, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất tăng từ 1,5 đến 2 lần. Hiện nay, Tổng công ty Cổ phần dệt may Nam Định đã đầu tư gần 10 nhà máy tại các huyện: Trực Ninh, Ý Yên, Nam Trực, Nghĩa Hưng, Vụ Bản với trên 40 dây chuyền sản xuất đi vào hoạt động ổn định. Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới và đạt được kết quả tích cực.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần Dệt may Nam Định trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Trần Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: trong nhiệm kỳ 2020-2025, với định hướngphát triển Tổng Công ty bền vững, trở thành trung tâm Dệt may - Thời trang của tỉnh và Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Dệt may Nam Định cần quyết liệt hơn nữa trong việc tập trung nguồn lực, đẩy mạnh liên doanh liên kết, kêu gọi đầu tư thực hiện dự án di dời theo hướng vững chắc, hiệu quả, kết hợp di dời với hiện đại hóa thiết bị. Mở rộng đầu tư theo hướng tự động hóa để tăng năng suất lao động gắn với bảo vệ môi trường. Củng cố và phát triển các cơ sở sản xuất tại các huyện, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho lao động nông thôn. Duy trì ổn định sản xuất kinh doanh, hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất nội bộ trong Tổng Công ty; thay đổi mạnh cơ cấu mặt hàng với nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao; xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy các cấp phù hợp với mô hình Tổng Công ty cổ phần; phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, cơ quan quản lý điều hành và tổ chức Đảng, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần dệt may Nam Định tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trên cơ sở sản xuất kinh doanh có hiệu quả.  Đồng chí tin tưởng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Cổ phần dệt may Nam Định lần thứ 17 sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, công tâm, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức, có năng lực lãnh đạo để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần đưa Tổng công ty Cổ phần dệt may Nam Định ngày càng phát triển vững mạnh, xứng đáng với truyền thống “Đấu tranh cách mạng kiên cường, lao động sáng tạo”./.

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE