You are here

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hạ Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ phường Hạ Long, thành phố Nam Định hiện có 41 chi bộ đảng trực thuộc với 1.079 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015- 2020,  Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt  9/9 chỉ tiêu về kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ phường thường xuyên được củng cố, tăng cường. Công tác kiện toàn bộ máy và cán bộ được chú trọng từ khâu đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển theo đúng quy định. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã hoàn thành 5/5 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, mỗi năm kết nạp được từ 3-5 đảng viên mới; 90% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó trên 20% đạt chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, 70% đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, UBND phường giữ vững danh hiệu đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 90% tổ dân phố đạt tổ dân phố tiên tiến, xuất sắc; 100% tổ dân phố đạt danh hiệu Khu phố văn hóa; UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân giữ vũng danh hiệu đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

                                                                     T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE