You are here

Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Xuân Trường lần thứ V nhiệm kỳ 2016 – 2021

Hiện nay trong huyện có nhiều Tăng, Ni tham gia vào Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ ở huyện và xã.

Trong 5 năm qua Phật giáo huyện Xuân Trường đã hoà hợp, đoàn kết, đẩy mạnh các hoạt động Phật sự như: Giáo dục Tăng Ni, Hoằng dương Phật pháp và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp phát động, như phong trào “Tâm sáng hướng thiện”, “Ba Tự”, Toàn dân đoàn kết chung súc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tăng, Ni trong huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động tín đồ nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Hiện nay trong huyện có nhiều Tăng, Ni tham gia vào Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Hội khuyến học, Hội chữ thập đỏ ở huyện và xã. Trong nhiệm kỳ tới, Ban trị sự Phật giáo huyện Xuân Trường với mục tiêu Đạo pháp và dân tộc tiếp tục phát huy hơn nữa trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện thắng lợi các chương trình hoạt động phật sự đã đề ra./.

 

                                                                            

T/h: Thúy Nga.Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE