You are here

Công ty Điện lực Nan Định tổ chức chương trình giao lưu, gắn kết lan tỏa văn hóa EVNNPC năm 2018 cho cán bộ, công nhân viên, lao động ngành Điện lực tỉnh.

Đây là hoạt động thiết thực có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển văn hóa EVNNPC, từng bước đưa EVNNPC trở thành thương hiệu dịch vụ hàng đầu của ngành điện lực Việt Nam, với con người chuyên nghiệp, dịch vụ khách hàng xuất sắc, thương hiệu văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu. 

Chương trình được tổ chức với nhiều nội dung truyền đạt tư tưởng chỉ đạo đổi mới của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, truyền thông về hình ảnh, bản sắc văn hóa của EVNNPC; Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên, người lao động về hành trình văn hóa EVNNPC, về giá trị cốt lõi của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Tọa đàm, trao đổi, chia sẻ về truyền thống văn hóa EVNNPC và kinh nghiệm trong các hoạt động thực thi văn hóa doanh nghiệp, thực thi bộ Quy tắc ứng xử văn hóa để chuẩn hóa các hành vi ứng xử, xây dựng hình ảnh người cán bộ công ty Điện lực Nam Định: Tận tâm – trí tuệ, trách nhiệm – thân thiện. Các nội dung của chương trình đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng, tăng cường gắn kết quan hệ văn hóa trong toàn bộ hệ thống quản lý lãnh đạo từ Công ty đến điện lực các huyện, thành phố; Khơi dạy bầu nhiệt huyết, niềm tự hào, niềm tin, sự tận tậm, tận lực của cán bộ, công nhân viên cống hiến vì ngành điện lực tỉnh trong quá trình thực hiện sứ mệnh xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, thương hiệu của Công ty Điện lực Nam Định trên bước đường phát triển và hội nhập./.

                                                                                                                                                                      T/h: Lê Minh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE