You are here

Công bố 26 đề cử Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 5

Sáng 22-9, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã công bố danh sách 26 đề cử Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 5.

Trong đó có một số cuốn sách như: “Hồ Chí Minh: Những bài viết và những cuộc tranh đấu” của tác giả Alain Ruscio; dịch giả: Nguyễn Đức Truyền; hiệu đính: Lê Trung Dũng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật.

Tác phẩm bao quát toàn bộ hành trình sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo trình tự thời gian kể từ khi Người đặt chân đến nước Pháp vào năm 1911 cho đến khi Người đi xa vào ngày 2-9-1969. Trên cơ sở tổng hợp những bài viết của chính Chủ tịch Hồ Chí Minh và những tư liệu quý được lưu tại cơ quan lưu trữ của Pháp, tác giả Alain Ruscio soạn nên cuốn sách này. Cuốn sách chứa đựng nhiều tư liệu của các nhân vật chính trị và bạn bè viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 Các tác giả nhận giải C, Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 4.

Trong danh sách đề cử còn có tác phẩm “Trống đồng Kính Hoa-Bảo vật quốc gia Việt Nam” của tác giả GS,TS Trịnh Sinh; KS Nguyễn Văn Kính, Nhà xuất bản Thế giới. Đây là một công trình song ngữ Việt-Anh chứa nhiều thông tin khoa học quý giá, hình ảnh công phu về chiếc trống được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận là Bảo vật quốc gia (đợt 9) ngày 31-12-2020 và Bảo vật quốc gia đầu tiên thuộc sở hữu tư nhân. Thông qua nghiên cứu về Trống đồng Kính Hoa, độc giả hiểu hơn về môi trường, cảnh quan, trình độ sản xuất, tiền đề vật chất... của thời Đông Sơn. Đây là một công trình nghiên cứu có giá trị văn hóa lớn đối với dân tộc.

Cuốn “Văn minh vật chất của người Việt” của tác giả Phan Cẩm Thượng, Nhà xuất bản Thế giới liên kết Công ty Cổ phần Zenbooks. Tác phẩm tái hiện văn hóa, văn minh cổ truyền của người Việt thông qua những quan sát về sinh hoạt vật chất dân tộc, từ đó làm nổi bật bản sắc văn hóa cộng đồng, sức sáng tạo và khả năng thích ứng của con người đối mặt với tự nhiên.

Ngoài ra, còn nhiều bộ sách thuộc các chủ đề như: Văn hóa, y tế, lịch sử… có giá trị khoa học và thực tiễn, mang tính ứng dụng cao, được các tác giả đầu tư nhiều công sức để thực hiện.

Thông qua Giải thưởng Sách quốc gia nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ đội ngũ tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và những người sáng tác cống hiến thêm nhiều tác phẩm hay, có giá trị cho nhân dân, cho đất nước.

Dự kiến, Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 5 sẽ được trao vào đầu tháng 10-2022.Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE