You are here

Chợ Viềng

Chợ Viềng
“ Cầu mong lắm lộc nhiều tài Tháng giêng, mồng 8 mời chơi chợ Viềng” Ít thấy ở đâu như đất Nam Định có hai phiên chợ cùng tên chợ Viềng chỉ họp duy nhất một lần trong năm, từ đêm ngày mùng 7 đến ngày mùng 8 tháng giêng. Đó là chợ Viềng xã Trung Thành huyện Vụ Bản và chợ Viềng thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực.

TIN XEM NHIỀU

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE