You are here

Việc triển khai Chính phủ điện tử tại tỉnh Nam Định.

Dự kiến đến hết năm 2016 sẽ có 100% đơn vị thuộc tỉnh Nam Định hoàn thành triển khai Chính phủ điện tử theo đúng tiến độ của Chính phủ giao. 

VNPT đã triển khai mạng cáp quang rộng khắp toàn tỉnh, kết nối đến 100% UBND các cấp, 100% sở, ngành, huyện, thành phố; Phối hợp triển khai xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định, Văn phòng Đại biểu Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Ngân hàng Nhà nước, để kết nối trực tuyến từ Trung ương đến tỉnh/huyện, giúp việc hội họp nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí. Trong việc triển khai Chính phủ điện tử, các hạng mục như email công vụ, Quản lý văn bản và điều hành công việc, Cổng thông tin điện tử (vnPortal), hệ thống Một cửa liên thông (VNPT-iGate) đã được triển khai tại các huyện như Nam Trực, Hải Hậu, Trực Ninh. Theo đánh giá từ các đơn vị sử dụng và người dân, doanh nghiệp, các phần mềm này đã đáp ứng được yêu cầu giúp tăng cường năng lực quản lý, điều hành và hiệu quả công việc của cán bộ, công chức cùng với đó là tinh thần thái độ phục vụ được người dân các đơn vị sử dụng đánh giá cao.    

 Dự kiến đến hết năm 2016 sẽ có 100% đơn vị thuộc tỉnh Nam Định hoàn thành triển khai Chính phủ điện tử theo đúng tiến độ của Chính phủ giao. Đặc biệt, sau khi có chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về kết nối, liên thông 4 cấp, Nam Định là một trong những đơn vị đầu tiên kết nối liên thông phần mềm Quản lý văn bản (VNPT-iOffice) trong nội tỉnh và liên thông vào trục của Văn phòng Chính phủ, góp phần đẩy nhanh cải cách hành chính, tăng hiệu suất công việc, tạo môi trường minh bạch, cạnh tranh cao.

                                                                     

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE