You are here

Huyện Hải Hậu triển khai việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trong giải quyết thủ tục hành chính các cấp.

Đến nay, huyện Hải Hậu có 17 xã, thị trấn và 13 cơ quan được cấp 100% tài khoản quản lý văn bản điều hành và đã sử dụng thường xuyên, hiệu quả trong các khâu tiếp nhận, xử lý, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung. Ở cấp huyện, đến nay đã tiếp nhận và giải quyết gần 9 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính qua phần mềm quản lý văn bản điều hành. Việc sử dụng phần mềm bước đầu được các đơn vị đánh giá là rất thuận lợi, tiết kiệm, hiệu quả, giảm đáng kể chi phí, đảm bảo truyền tải thông tin nhanh, kịp thời. Tuy nhiên, còn 18 xã, thị trấn và một số cơ quan tỷ lệ cấp tài khoản quản lý văn bản điều hành mới đạt dưới 50% và không thường xuyên sử dụng.Dù cấp xã đã được cung cấp, cập nhật bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, tập huấn cho công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả qua phần mềm điện tử nhưng đến nay chưa có đơn vị nào thực hiện. UBND huyện Hải Hậu đã yêu cầu các xã, thị trấn, các cơ quan, tổ chức chủ động rà soát, thống kê và gửi danh sách các cá nhân chưa được cấp tài khoản trên phần mềm để UBND huyện tiến hành cấp, đảm bảo cấp tài khoản tới 100% cán bộ công chức cấp huyện, cấp xã, đồng thời đưa việc truy cập sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành là cơ sở để đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính./.

 

                                                       

T/h: Tuấn ViệtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE