You are here

Hội nghị tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Theo đánh giá của sở KHCN, 10/10 lĩnh vực công tác đã được sở KHCN triển khai hiệu quả trong năm 2017. Trong đó công tác sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân và sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã tư vấn, hướng dẫn cho hơn 30 đơn vị đăng ký nhãn hiệu; làm thủ tục cấp mới giấy phép hoạt động thiết bị X-quang cho 27 máy thuộc 21 đơn vị, quản lý chặt chẽ 68 cơ sở có sử dụng thiết bị X-quang và nguồn phóng xạ; tổ chức 8 hội đồng xét duyệt 168 sáng kiến, kết quả có 89 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp tỉnh; Kiểm tra xử lý 18 cơ sở ghi nhãn hàng hóa không đầy đủ theo quy định, 111 phương tiện đi vi phạm về đo lường; 7 lô hàng đóng gói sẵn vi phạm ghi định lượng trên nhãn. Bên cạnh những mặt đạt được, hoạt động KHCN của tỉnh vẫn còn một số mặt tồn tại, hạn chế, chưa theo kịp xu thế phát triển của thời đại, chưa có chính sách động viên khuyến khích các tổ chức, cá nhân tăng cường ứng dụng tiến bộ KHKT, một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm nhiều đến công tác KHCN, ngân sách đầu tư còn hạn hẹp. Năm 2018, sở KHCN sẽ quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

 

T/h: Mai Hiếu Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE