You are here

Diễn tập đảm bảo an toàn thông tin tỉnh Nam Định lần thứ thứ nhất

Cuộc diễn tập bao gồm các nội dung: Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin và công tác đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin tỉnh; Báo cáo tổng quan tình hình an toàn, an ninh thông tin tại Việt Nam; Tấn công mạng và kinh nghiệm xử lý khủng hoảng thông tin; Mã độc: Thực trạng và giải pháp; Giải pháp tăng cường bảo mật hệ thống thông tin và bảo vệ dữ liệu cho Trung tâm dữ liệu; Diễn tập ứng cứu an ninh thông tin: deface, tấn công qua email dùng malware.

Tại buổi diễn tập, các thành viên của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Nam Định đã tham gia xử lý các tình huống như: Tấn công một số hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; Tấn công hệ mạng máy tính giả lập của một số cơ quan; Tấn công tài khoản mạng xã hội facebook.

Cuộc diễn tập là cơ hội để cán bộ chuyên trách, phụ trách công nghệ thông tin các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh làm quen, luyện kỹ năng xử lý sự cố công nghệ thông tin với các tình huống mới; giải quyết các vấn đề thông qua các tình huống giả định có thể xảy ra trong thực tế khi khai thác sử dụng máy tính và các hệ thống thông tin; Cung cấp, huấn luyện cho cán bộ quản trị công nghệ thông tin  của các cơ quan, đơn vị sử dụng các công cụ kỹ thuật để xử lý sự cố, kiểm tra lỗ hổng bảo mật và bảo vệ an toàn thông tin  trên môi trường mạng, đồng thời nâng cao năng lực ứng cứu sự cố mạng của tỉnh./.

T/h: Bích Thủy Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE