You are here

Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào SX nông sản hàng hóa

Xã Minh Thuận huyện Vụ Bản áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào SX nông sản hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao.  

Trên địa bàn xã Minh Thuận, hiện có gần 100 hộ đầu tư chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại tổng hợp với thu nhập hàng trăm triệu đồng/mỗi năm. Nhờ đó, đến nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 27 triệu đồng/người/năm. Thời gian tới, xã Minh Thuận sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tích cực vận động người dân  phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mở rộng và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực góp phần nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo tại địa phương./.

 

                                                                            

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE