You are here

Phát biểu bế mạc của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Quốc Chỉnh tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính thưa Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy! 

Thưa các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh! 

Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khoá 19 đã hoàn thành chương trình đề ra. Trên cơ sở các Báo cáo của Thường trực HĐND, UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và Báo cáo của các cơ quan trình tại kỳ họp; các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn và thống nhất nhận định: 

Năm 2023, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức trong và ngoài nước, nền kinh tế chịu nhiều tác động bất lợi. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo thống nhất của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt của chính quyền; sự giám sát của HĐND; sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp; sự chủ động của các sở, ban, ngành, đoàn thể, cùng sự nỗ lực của toàn thể Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển khởi sắc, ấn tượng, nổi bật là: 

- Tổng sản phẩm GRDP tăng 10,19% (cao nhất từ trước đến nay và cao hơn nhiều so với trung bình chung cả nước). Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 14,5%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước tăng 14,3%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 17%; tổng thu ngân sách ước đạt trên 10 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022. 

- Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được tập trung chỉ đạo và thu được kết quả quan trọng. Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 191/204 xã, thị trấn ( chiếm 93,6%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các dự án giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp được tập trung đầu tư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Công tác xúc tiến, thu hút đầu tư được triển khai sôi động, có trọng tâm trọng điểm và đạt được những tín hiệu rất tích cực, nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước quan tâm đầu tư tại Nam Định, tạo cơ hội mới, thời cơ mới để phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn cho 49 dự án (gồm 31 dự án đầu tư trong nước và 18 dự án FDI) với tổng số vốn đăng ký 2.345 tỷ đồng và 326 triệu USD; trong đó có các nhà đầu tư lớn như Tập đoàn Quanta, Tập đoàn JiaWei, Tập đoàn Sunrise Material... Đây là những dự án có ý nghĩa lan tỏa, tác động quan trọng tới uy tín, môi trường đầu tư của tỉnh. 

- Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, đạt được kết quả tích cực. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên, công tác phân cấp, ủy quyền được đẩy mạnh. Đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 đảm bảo thời gian, tiến độ đề ra. 

- Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện và tiếp tục có bước phát triển, điểm sáng mới. Ngành Giáo dục và Đào tạo giữ vững thành tích gần 3 thập kỷ nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về chất lượng giáo dục. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi dịp chào mừng các ngày lễ, tết, sự kiện lớn, đặc biệt là chuỗi các sự kiện kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Nam Định. Đã tổ chức thành công nhiều chương trình, hội nghị lớn của cả nước, của vùng, được các bộ, ban, ngành Trung ương đánh giá cao. Các chế độ chính sách được giải quyết đầy đủ, kịp thời, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được và công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo của UBND tỉnh; các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế cần được khắc phục đã được thể hiện cụ thể trong báo cáo của UBND tỉnh và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh. Những tồn tại, hạn chế này có nhiều nguyên nhân và cũng đã được UBND tỉnh thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận và đề ra các giải pháp khắc phục. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, thách thức, HĐND tỉnh thống nhất cao với mục tiêu, chỉ tiêu và những giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh năm 2024. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, bằng mọi biện pháp khắc phục có hiệu quả những tồn tại, hạn chế, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra. 

Kính thưa các vị đại biểu!  

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, cùng các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu; các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dân chủ, khách quan, nghiêm túc đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh trung thực mức độ tín nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm, góp phần thực hiện tốt chức năng giám sát của HĐND tỉnh. Thông qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm, người được lấy phiếu thấy được sự đánh giá của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương; từ đó tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phấn đấu thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. 

Kỳ họp đã xem xét Báo cáo kết quả giải quyết và Báo cáo giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh; qua Báo cáo giám sát của Thường trực HĐND tỉnh cho thấy: Cơ bản các kiến nghị của cử tri đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm, có những kết quả cụ thể, còn một số ít vấn đề đang được các cấp, các ngành tập trung giải quyết. 

Kỳ họp đã tiến hành Phiên thảo luận đảm bảo dân chủ và chất lượng. Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu của kỳ họp; thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và thống nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. 

Kỳ họp đã tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đảm bảo dân chủ, thẳng thắn và nêu cao tinh thần xây dựng. Các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, sát với thực tế và đi thẳng vào vấn đề cần chất vấn; nội dung chất vấn là các vấn đề được dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan cơ bản đã trả lời thẳng vào nội dung câu hỏi; trọng tâm là những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục. Sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh sẽ có thông báo nội dung Phiên chất vấn gửi tới UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện. 

Kỳ họp trân trọng được đón đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự và có phát biểu chỉ đạo quan trọng đối với kỳ họp, ghi nhận những kết quả đã đạt được. Đồng thời có những gợi mở, động viên các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đồng sức, đồng lòng, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo bứt phá quan trọng để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 

Kỳ họp cũng đã nghe đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khái quát kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Đồng thời tiếp thu, giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu HĐND tỉnh và cử tri quan tâm; nhấn mạnh các giải pháp chủ yếu về một số nhiệm vụ trọng tâm để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới; qua đó thể hiện quyết tâm, quyết liệt của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Kính thưa các vị đại biểu!  

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa 19 đã thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng. Đây là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện trong thời gian tới. Để các Nghị quyết của HĐND tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả tích cực, Chủ tọa kỳ họp đề nghị: 

Một: Ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 ở mức cao nhất và phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo bứt phá quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo. 

Hai: Để giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tựu của tỉnh đã đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quán triệt các chủ trương, chỉ đạo, định hướng của Trung ương; khắc phục những tồn tại hạn chế; bám sát những mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng; tăng cường, quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Ba: Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các Ban của HĐND tỉnh tăng cường tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh, thực hiện đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh trên các lĩnh vực. Tăng cường công tác giám sát, nhất là giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, việc thực hiện kiến nghị của cử tri và việc thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử; tham dự kỳ họp HĐND các huyện, thành phố để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp. Đồng thời, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để kịp thời phản ánh với HĐND tỉnh. 

Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung các nghị quyết HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp để Nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện. 

Kính thưa các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh. Thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh! 

Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa 19 đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; sự phối hợp hiệu quả, trách nhiệm của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu khách quý đã về dự và động viên kỳ họp. Cảm ơn tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh đã dành nhiều tâm huyết, tích cực nghiên cứu, thảo luận các nội dung của kỳ họp. 

Chủ tọa kỳ họp ghi nhận sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc, trách nhiệm của UBND tỉnh, các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị có liên quan. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương đã về dự và đưa tin về kỳ họp; cảm ơn những ý kiến đóng góp của cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã góp phần vào thành công của kỳ họp. 

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh cùng cử tri và nhân dân trong tỉnh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn!Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE