You are here

Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự Hội nghị có đồng chí Ngô Gia Tự - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh. 

Với 81 cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động, năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã làm tốt các nhiệm vụ chính trị được giao như: Chủ động phối hợp với các sở, ngành xây dựng chương trình công tác trọng tâm và thường kỳ của UBND tỉnh; Làm tốt công tác tham mưu tổng hợp, trực tiếp giúp Lãnh đạo UBND tỉnh giải quyết công việc kịp thời, có hiệu quả trên các lĩnh vực; Trong năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 871 thủ tục hành chính; Tiếp nhận gần 7.400 hồ sơ, đã trả gần 4.600 kết quả và hướng dẫn tư vấn trên 860 lượt hồ sơ; Triển khai hiệu qủa phần mềm quản lý, theo dõi, đôn đốc văn bản, thực hiện tốt việc sử dụng chữ ký số.

 

Năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh chủ động rà soát, tổng hợp, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2020 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ. Triển khai có hiệu qủa hoạt động kiểm tra định kỳ, đột xuất; Nâng cao công tác tham mưu, tổng hợp; Đẩy mạnh cải cách hành chính: Quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định tài chính tài sản của cơ quan; Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, coi trọng công tác thi đua khen thưởng.

Tại hội nghị  tổng kết công tác năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh có 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ; 3 tập thể và 6 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh./.

T/h: Đồng NhungÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE