You are here

UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2020.

Đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường, phát huy sự đoàn kết thống nhất; nêu cao tính chủ động, chỉ đạo quyết liệt trong từng việc; bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được nêu trong các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND và các kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo của UBND tỉnh; hoàn thành các chỉ tiêu theo Nghị Quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, Đại hội  Đảng bộ các huyện, Thành phố Nam Định. Triển khai các bước lập quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổ chức xây dựng quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của các quy hoạch đã được phê duyệt để thu hút các nhà đầu tư. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn, trong đó chú ý quy hoạch địa điểm để xây dựng nhà máy xử lý rác tập trung liên xã và xây dựng các khu, cụm dân cư tập trung. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm; xây dựng kế hoạch tái đàn lợn theo hướng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới theo hướng bền vững; tập trung xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu gắn với thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; đẩy mạnh tiến độ xây dựng các công trình nước sạch và tăng cường kiểm tra chất lượng sạch.

 

Đồng chí Phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện, ban hành kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trong quý 1/2020; tập trung thanh tra, kiểm tra về đất đai đối với các dự án, cụm công nghiệp theo kiến nghị của TW và đề xuất phương án xử lý; hoàn thiện các thủ tục khởi công xây dựng nhà máy xử lý rác thải của thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc. Phát động phong trào vệ sinh môi trường trong nhân dân, định kỳ hàng tuần, hàng tháng làm vệ sinh môi trường nơi công cộng, khu dân cư, đường làng, ngõ xóm, tổ dân phố. Trong năm 2020 tập trung thu hút đầu tư, hoàn thành giai đoạn 1 khu công nghiệp dệt may Rạng Đông, khởi công khu công nghiệp Mỹ Thuận, thành lập khu công nghiệp , đô thị, dịch vụ Hồng Tiến, Ý Yên; tập trung đầu tư vào các công trình trọng điểm theo kế hoạch.

Đối với lĩnh vực văn hóa xã hội, đồng chí phó bí thư  tỉnh ủy, chủ tịch  UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dạy và học bậc Phổ thông; triển khai có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới từ năm học 2020-2021; tăng cường kiểm tra chất lượng các trung tâm tiếng Anh và người nước ngoài dạy tiếng Anh trong trường học. Làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội.Tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh. Sở Văn hóa thể thao & du lịch xây dựng quy ước văn hóa mẫu ở cơ sở, phát động phong trào xây dựng văn hóa công sở, văn hóa cơ sở. Trước mắt, làm tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác quản lý thị trường, chỉnh trang đô thị, phục vụ nhân dân vui Tết đón xuân vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm./.

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE