You are here

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội trong dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí  Phạm Đình Nghị – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có đồng chí  Phạm Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Các đồng chí  phó chủ tịch  UBND tỉnh, các đồng chí  Ủy viên UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, góp ý kiến tập trung vào 4 vấn đề: Chủ đề Đại hội  đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đánh giá tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Dự kiến hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

 

Về chủ đề Đại hội , các đại biểu góp ý để làm rõ thêm về nội dung phát huy truyền thống của quê hương Nam Định, về xây dựng đô thị thông minh, nông thôn mới kiểu mẫu, mục tiêu phấn đấu của tỉnh đến năm 2030. Về nội dung phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu thảo luận giải pháp làm nổi bật được những thành tựu trong xây dựng NTM, các công trình, dự án trọng điểm; xây dựng các chỉ tiêu phải nằm trong nhóm các chỉ tiêu của TW, tham khảo chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ trước và dựa trên cơ sở Hướng dẫn của Văn phòng TW Đảng; các sở ngành rà soát và đề xuất chỉ tiêu của ngành mình phải mang tính tiêu biểu trong cả nhiệm kỳ. Về nhiệm vụ, giải pháp phải được xây dựng dựa trên cơ sở mục tiêu tổng quát, chủ đề đại hội và hệ thống các chỉ tiêu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận đánh giá cao những ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu về Chủ đề Đại hội và các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội trong Dự thảo Văn kiện Đại hội  đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Làm rõ thêm về ý nghĩa của chủ đề Đại hội, Mục tiêu tổng quát và một số vấn đề các đại biểu quan tâm, đồng chí chủ  tịch UBND tỉnh giao Sở KH&ĐT tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo đề cương chi tiết về lĩnh vực kinh tế - xã hội; Yêu cầu các sở, ngành lập báo cáo đánh giá  của ngành, có nội dung tham gia góp ý chủ đề Đại hội gửi về Sở KH&ĐT trước ngày 30/8/2019./.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE