You are here

Sở giao thông – vận tải tổ chức hội thảo chuyên đề về các giải pháp và bài học kinh nghiệm huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã huy động được 9.258 tỷ đồng để xây mới, nâng cấp, cải tạo được 8.915km đường giao thông nông thôn, trong đó xây dựng mới 1.159 km đường giao thông nông thôn đạt tiêu chí nông thôn mới; Xây mới, nâng cấp, cải tạo 8.600 cầu, cống dân sinh thủy lợi, phục vụ đi lại, sản xuất của nhân dân. Trong quá trình xây dựng NTM, các địa phương đã xác định công tác dồn điền đổi thửa là khâu đột phá trong xây dựng NTM và phát triển giao thông nông thôn, tạo được phong trào hiến đất, góp đất, đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Theo thống kê của sở giao thông- vận tải  cho thấy, toàn tỉnh đã vận động nhân dân đóng góp 2.897 ha đất nông nghiệp (giá trị khoảng 5.800 tỷ đồng) và hiến 206ha đất thổ cư (trị giá trên 1.000 tỷ đồng), phá dỡ nhiều công trình trên đất để làm đường giao thông, đưa Nam Định là điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng không cần hỗ trợ, đền bù, được các Bộ, Ngành TW đánh giá cao.

Những giải pháp và bài học kinh nghiệm trong huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn đã được nêu ra tại Hội thảo, đó là phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương trong phát triển giao thông nông thôn; Làm tốt công tác tuyên truyền vận động và thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển giao thông; Tổ chức tốt việc kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp kinh phí của con em quê hương đang công tác trên mọi miền của tổ quốc trong xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn; Phân cấp đầu tư và quản lý việc đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng giao thông khu dân cư theo hình thức nông thôn mới để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, vốn đầu tư và huy động được nội lực trong nhân dân; Chính quyền các địa phương cần có cơ chế khuyến khích, hỗ trợ kịp thời, tạo động lực cho triển khai xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn; thực hiện tốt công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường… Sở giao thông- vận tải đã tổng hợp, đánh giá những giải pháp, bài học kinh nghiệm thực tiễn của các địa phương và các sở, ngành có liên quan để tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, đáp ứng yêu cầu xây dựng Tỉnh nông thôn mới./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE