You are here

Năm nay, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày dịp Quốc khánh 2-9

Quốc khánh 2-9 năm nay, người lao động chỉ được nghỉ một ngày và không có ngày nghỉ bù. Đi làm ngày lễ hưởng ít nhất 300% lương.

Quốc khánh năm 2020 (ngày 2/9) rơi vào thứ Tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ chỉ có 1 ngày nghỉ lễ và hưởng nguyên lương theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đi làm vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh thì tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Theo Đại Đoàn KếtÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE