You are here

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2021 – 2025 giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Dự lễ ký kết có đồng chí Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Đức Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và công nghệ thông tin giai đoạn 2021 – 2025 giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, đồng chí Phạm Đình nghị - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và VNPT Nam Định đã đồng hành cùng tỉnh trong xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin trong thời gian qua. Kết quả hợp tác giữa tỉnh với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và VNPT Nam Định trong giai đoạn 2016 - 2020 chính là nền tảng vững chắc cho hợp tác trong giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, trong thời gian tới, hai bên thực hiện tốt các nội dung đã ký kết, góp phần xây dựng thành công chính quyền điện tử, đô thị thông minh của tỉnh Nam Định hướng tới chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Giai đoạn 2016 - 2020, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tích cực phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định bảo đảm tốt thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đáp ứng các dịch vụ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông – công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh đồng bộ, hiện đại, kết nối băng thông rộng liên thông đa chiều, an toàn, bảo đảm hạ tầng truyền dẫn phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh; triển khai kịp thời các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19. Đến nay, VNPT đã phủ sóng mạng truyền dẫn cáp quang đến 100% xã, phường, thị trấn của tỉnh; quang hóa hạ tầng đường truyền tới các cơ quan, tổ chức thuộc các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, UBND tỉnh Nam Định và VNPT Việt Nam tiếp tục hợp tác triển khai các giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số; hợp tác phát triển chính quyền số, hợp tác phát triển kinh tế số, và hợp tác phát triển xã hội số./.

                                                         

T/h: Bích Thủy

 

 Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE