You are here

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Năm 2018, các cơ quan, đơn vị trong khối gồm: Ủy ban MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh, Hội CCB tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Đoàn Thanh niên tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua đảm bảo yêu cầu đề ra, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đã đề ra, đóng góp tích cực trong việc thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2019, khối thi đua MTTQ và các đoàn thể tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; Mở rộng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân; Triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phát huy dân chủ, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh. Hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới./. 

T/h: Bích Thủy Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE