You are here

Hội thảo trực tuyến toàn quốc 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Quốc Vượng- Ủy viên bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư TW Đảng nhấn mạnh, bài viết “Dân vận” đăng trên báo Sự thật do Chủ tịch Hồ Chí Minh chắp bút cách đây 70 năm, đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị về lý luận và thực tiễn, trở thành cương lĩnh dân vận của Đảng, là cẩm nang quý báu trong việc thực hiện công tác vận động quần chúng của Đảng, của nhà nước ta trong mọi thời kỳ cách mạng. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận , đồng chí yêu cầu các cán bộ đang trực tiếp làm công tác dân vận thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Gắn học tập bài "Dân vận" của Bác với phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" và "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng thời, tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với công tác cải cách hành chính. Các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền trong nội bộ và nhân dân để tạo không khí phấn khởi thực hiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.

Tại hội thảo, các đại biểu là các nhà khoa học và cán bộ đang trực tiếp làm công tác dân vận đã tham luận làm rõ thêm một số nội dung: Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn cho công tác dân vận hiện nay; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo “Dân vận” trong việc nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; Quân đội nhân dân Việt Nam – 70 năm thực hiện lời dạy trong bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh…./.

                                                                               

T/h:  Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE