You are here

Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

6 tháng đầu năm 2016, ngành tài nguyên môi trường đã tập trung trong công tác GPMB các công trình trọng điểm; rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020, lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 của cấp tỉnh; đảm bảo việc chuẩn bị đấu giá quyền khai thác khoáng sản, tích cực tổ chức đấu giá đất ở, thu tiền sử dụng đất; đã sắp xếp bộ máy tổ chức theo Quyết định  số 39 của UBND tỉnh. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016, Sở TN và MT sớm trình UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai và quyết định công bố bộ thủ tục hành chính về môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản.

Hoàn thành chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa. Cơ bản hoàn thành việc lập phương án xử lý đối với hộ sử dụng đất không hợp pháp trước khi có Nghị quyết 17/NQ- TU; xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm sử dụng đất phát sinh. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục giao đất, cho thuê đất phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trên 90% cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo, hộ gia đình, cá nhân. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT); tài nguyên khoáng sản. Tập trung cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý TN và MT./.

                                                         

T/h: Lê Minh Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE