You are here

Hội nghị triển khai nhân rộng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương cần nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong chỉ đạo, triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập đề án tổng thể thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt khu vực nông thôn; trong đó xây dựng chi tiết lộ trình xử lý rác thải theo mô hình lò đốt rác tập trung quy mô lớn, Xác định phương án, quy mô nhân rộng, phát huy tối đa các lợi ích về văn hóa, môi trường và kinh tế của mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Các ngành, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn sâu rộng đến từng người dân; sớm nghiên cứu, ban hành quy định về phương pháp phân loại chất thải rắn để hướng dẫn người dân thực hiện; khẩn trương xây dựng, thống nhất mức hỗ trợ chi phí đầu tư thiết bị, dụng cụ phân loại rác thải sinh hoạt.

         

Trong điều kiện các địa phương trên địa bàn tỉnh chưa có đủ nguồn lực đầu tư các công trình xử lý rác thải tập trung quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương vận động toàn dân tham gia phân loại rác thải tại nguồn để tái sử dụng, làm phân bón, góp phần giảm tối đa lượng rác thải phát sinh ra ngoài môi trường. Theo đó, cả 10 huyện, thành phố đã lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu để triển khai xây dựng các mô hình điểm phân loại chất thải sinh hoạt rắn tại hộ gia đình. Một số địa phương đã triển khai mô hình khá hiệu quả. Tuy nhiên việc xây dựng các mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn còn nhiều bất cập như: cấp ủy đảng, chính quyền một số địa phương chưa chỉ đạo quyết liệt xây dựng mô hình; người dân còn lúng túng, chưa hình thành thói quen phân biệt các loại rác thải hữu cơ, vô cơ; công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt sau phân loại còn bất cập; kinh phí đầu tư cho việc phân loại rác tại nguồn còn rất hạn chế./.

T/h: Bích ThủyÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE