You are here

Hội nghị triển khai Luật Báo chí năm 2016 và nghị định số 09 năm 2017 của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho Báo chí, tập huấn kỹ năng tiếp xúc, trả lời phỏng vấn trên Báo chí cho cán bộ, lãnh đạo các sở ngành và các huyện, thành phố

Luật Báo chí năm 2016 gồm 6 chương với 61 điều, trong đó có 32 điều xây dựng mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Báo chí hiện hành. Đáng chú ý Luật đã quy định cụ thể về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; đồng thời quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm. Để bảo vệ nguồn tin báo chí và quyền tác nghiệp của nhà báo, luật đã quy định giới hạn việc cơ quan báo chí, nhà báo chỉ phải tiết lộ người cung cấp thông tin khi có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên. Cùng với việc triển khai luật báo chí, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09 năm 2017 quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, khắc phục tình trạng né tránh báo chí, gây khó khăn cho báo chí tiếp cận thông tin.

Tại hội nghị, đại diện Học viện Ngoại giao và Cục báo chí, Bộ Thông tin – Truyền thông đã trao đổi một số kỹ năng tiếp xúc và trả lời phỏng vấn báo chí của người phát ngôn, những nội dung cơ bản trong xử lý khủng hoảng truyền thông cho cán bộ, lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thành phố./.

 

T/h: Mai Hiếu Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE