You are here

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố lần thứ tám (nhiệm kỳ 2016-2021).

Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Chung - Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Khương Thị Mai - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Chung - Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố trong thời gian qua; nhất là việc tăng cường giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND và tổ chức các cuộc giám sát theo chuyên đề về những vấn đề còn nổi cộm tại địa phương. Công tác phối hợp giữa MTTQ và HĐND các cấp ngày càng hiệu quả, chất lượng. Tuy nhiên, HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố vẫn còn hạn chế, khó khăn do tại một số địa phương, đại biểu HĐND chuyên trách chưa bảo đảm về số lượng và chất lượng; một số đại biểu chưa dành thời gian nghiên cứu tài liệu nên việc đóng góp ý kiến còn hạn chế, một số đại biểu còn nể nang, ngại va chạm trong thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Đồng chí chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, HĐND các cấp cần khắc phục những tồn tại, hạn chế; đề ra nhiều giải pháp mới để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Từ cuối năm 2019 đến nay, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan liên quan từ cấp tỉnh đến huyện, thành phố Nam Định được duy trì, tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Việc tổ chức các kỳ họp đảm bảo dân chủ, tuân thủ pháp luật, công khai, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; trong đó HĐND tỉnh đã tổ chức 5 kỳ họp; mỗi HĐND huyện, thành phố tổ chức từ 2 đến 3 kỳ họp. Hoạt động thẩm tra, giám sát được tổ chức thường xuyên, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật; nội dung giám sát chuyên đề chủ yếu là những vấn đề được cử tri quan tâm. Công tác tiếp xúc cử tri được chú trọng, mở rộng các hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân được duy trì theo quy định./.

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE