You are here

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực bình đằng giới trong lĩnh vực chính trị.

Tham dự lớp tập huấn, các cán bộ nữ lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố, các cán bộ nữ làm công tác lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên và đại biểu hội đồng nhân dân của 10 huyện, thành phố được nghe giảng viên trình bày các nội dung về: Một số vấn đề về bình đẳng giới; Luật bình đẳng giới; Lồng ghép giới và lồng ghép giới trong lĩnh vực chính trị. Các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi những khó khăn, thách thức trong việc lồng ghép giới và phân tích những biện pháp thúc đẩy tỷ lệ nữ ở vị trí lãnh đạo và quản lý… Qua tập huấn, các cán bộ nữ được nâng cao kiến thức, kỹ năng cần thiết về lồng ghép giới trong lĩnh vực chính trị nhằm giải quyết các thành kiến về giới,  góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới của tỉnh đề ra./.

T/h: Quỳnh ThưÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE