You are here

Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp phát động đoàn viên thanh niên tham gia tuyên truyền sử dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Nội vụ, Sở Thông tin & Truyền thông, Tỉnh đoàn, Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố Nam Định nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân, tổ chức, cán bộ công chức, đoàn viên thanh niên về cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và chỉ số hài lòng của tổ chức và cá nhân trong việc giải quyết TTHC. Đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ công chức trẻ, đang sinh hoạt Đoàn trong việc tuyên truyền tiện ích của Dịch vụ công trực tuyến và Dịch vụ Bưu chính công ích đến người dân và tổ chức, hướng dẫn người dân và tổ chức tạo lập tài khoản và nộp hồ sơ TTHC trực tuyến khi có nhu cầu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa của UBND thành phố Nam Định. Hướng dẫn người dân, tổ chức tra cứu các thông tin cần thiết về TTHC, hỗ trợ họ nắm bắt và chuẩn bị tốt các thành phần hồ sơ theo quy định trước khi nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Phát huy vai trò nòng cốt, tính chủ động, xung kích, tình nguyện của mỗi cán bộ đoàn viên trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; huy động sự tự giác, tích cực tham gia, tạo sự lan tỏa và chuyển biến trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính.

Chương trình phối hợp sẽ được triển khai thực hiện trong tháng 9 và tháng 10/2020 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận một cửa thành phố Nam Định./.

T/h: Quỳnh ThưÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE