You are here

Hội nghị BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh tổ chức họp phiên thứ nhất công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và thảo luận, cho ý kiến về các nội dung có liên quan. Các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh; Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh chủ trì hội nghị.
Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.
Thực hiện chủ trương, quy định của Trung ương, ngày 10/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 468 thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, với 15 thành viên; trong đó đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng Ban, có 5 Phó Trưởng ban và 9 Ủy viên. Sau khi được thành lập, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy – Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo xây dựng các dự thảo văn bản như: Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Quy định kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác trọng tâm Quý IV/2022. Tại phiên họp, với tinh thần trách nhiệm cao, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung, đảm bảo quy định của Trung ương, phù hợp với thực tiễn của tỉnh.
 
 
Phát biểu kết luận phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, đồng chí Phạm Gia Túc – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh khẳng định: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo công tác xây dựng Đảng hiệu quả, góp phần ổn định tình hình để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhắc lại bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tháng 6 vừa qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: đây là định hướng quan trọng để Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh trong thời gian tới. Đồng thời, yêu cầu Ban Chỉ đạo của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng và Ban Chỉ đạo Trung ương. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của BCĐ, Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên BCĐ, hoạt động đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
 
 
 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên chấp hành quy định về trách nhiệm nêu gương; quy định những điều đảng viên không được làm; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trước hết và ngay trong các cơ quan phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tập trung điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, xử lý các vụ việc tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Ban Chỉ đạo đã thảo luận và quyết định đưa vụ án xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vào diện BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
Về nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2022, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí thành viên BCĐ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được phân công. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, tiếp thu đầy đủ, chính xác các ý kiến của thành viên BCĐ để hoàn thành các văn bản, sớm trình Thường trực BCĐ ký ban hành./
 
Phạm Tuân


Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE