You are here

HĐND tỉnh giám sát chuyên đề

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về “Việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn huyện Vụ Bản giai đoạn 2016-2020”.

Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn huyện Vụ Bản thực hiện 3 dự án do HĐND tỉnh hoặc Thường trực HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư gồm: Khu đô thị thị trấn Gôi có diện tích 9,9 ha, tổng mức đầu tư 111 tỷ 281 triệu đồng; khu dân cư tập trung xã Thành Lợi có tổng diện tích 9,12 ha, tổng mức đầu tư 116 tỷ 546 triệu đồng và Khu dân cư tập trung xã Trung Thành có tổng diện tích 9,12 ha, tổng mức đầu tư 133 tỷ 969 triệu đồng. Đến nay huyện Vụ Bản đã hoàn thành dự án xây dựng khu đô thị Thị trấn Gôi và khu dân cư tập trung Thành Lợi; khu dân cư tập trung xã Trung Thành đang trong quá trình thực hiện. Đồng thời huyện đã tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất đối với 2 dự án đã hoàn thiện. Trong đó: Khu đô thị thị trấn Gôi đã tổ chức 5 đợt đấu giá quyền sử dụng đất 297 lô với tổng số tiền đã trúng giá, nộp vào ngân sách Nhà nước là trên 227 tỷ 250 triệu đồng; khu dân cư tập trung xã Thành Lợi đã tổ chức đấu giá 150 lô với tổng số tiền đã trúng giá nộp vào ngân sách nhà nước là 162 tỷ 875 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tại 2 khu đô thị được UBND huyện trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan để phân bổ sử dụng. Theo đó tổng số tiền đã cấp đến hết ngày 31/12/2020 là 368 tỷ 146 triệu đồng. Trong đó cấp cho dự án xây dựng khu đô thị thị trấn Gôi là 95 tỷ 037 triệu đồng; cấp cho dự án xây dựng khu dân cư tập trung xã Thành Lợi là 92 tỷ 901 triệu đồng; hỗ trợ cho các địa phương có đất bị thu hồi là 8 tỷ đồng; cấp vốn cho các dự án trọng điểm của huyện là 172 tỷ 208 triệu đồng. Trong tình hình ngân sách huyện, các xã, thị trấn còn nhiều khó khăn, nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất khu đô thị, khu dân cư đã kịp thời bổ sung vào nguồn vốn đầu tư công; góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Trong chương trình làm việc với UBND huyện Vụ Bản, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế các dự án: Khu đô thị thị trấn Gôi; khu dân cư tập trung xã Trung Thành; xây dựng nâng cấp đường nối Quốc lộ 21 đi Quốc lộ 38B đến tỉnh lộ 486B, huyện Vụ Bản; xây dựng Đường Khả Chính - Bối Xuyên kéo dài; cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ đường Hùng Vương đến Đê Bối Đồng Tâm phục vụ cứu hộ, cứu nạn và phòng chống lụt bão thuộc địa phận xã Đại Thắng và cải tạo nâng cấp tuyến đường Cầu Họ - Hạnh Lâm.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ tiền đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn. Trong đó, đã sử dụng kinh phí từ đấu giá đất cho các dự án bảo đảm minh bạch, hiệu quả, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu huyện Vụ Bản tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các nghị quyết liên quan đến khu đô thị, khu dân cư tập trung. Làm tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư, nhất là các công trình, dự án do cấp xã làm chủ đầu tư để tránh sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản. Bên cạnh đó coi trọng công tác quy hoạch, quản lý đất đai, nhất là việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai làm cơ sở vững chắc cho sự phát triển của huyện trong thời gian tới./.

 

T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE