You are here

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tặng hoa, chúc mừng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhân kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.

Chúc mừng Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh nhân kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, đồng chí  Trần Văn Chung - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, thời gian qua, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt công tác tham mưu với Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh về các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị; Tổ chức thực hiện có hiệu quả những chủ trương, nghị quyết của tỉnh và hoạt động trong công tác quản lý Nhà nước, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, nhất là chương trình xây dựng NTM. Đồng chí  Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo để các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Khối thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, giữ vững và phát huy vai trò của Đảng trong các cơ quan, đơn vị ở tỉnh, thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả./.

 

T/h: Mai HiếuÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE