You are here

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan- Phó chủ tịch UBND tỉnh làm việc với CLB Thiên Trường

Nội dung buổi làm việc thông báo kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM của tỉnh 5 năm, giai đoạn 2010- 2015.

Sau 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đến nay toàn tỉnh có 112/209 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt trên 18,6% so với kế hoạch và cao hơn bình quân cả nước 37,6%. Huyện Hải Hậu là 1 trong 5 huyện cả nước được Thủ tướng chính phủ công nhận huyện NTM.

Toàn tỉnh đã huy động được trên 11.500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng NTM, trong đó ngân sách nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng, người dân và cộng đồng  doanh nghiệp đóng góp gần 4.800 tỷ đồng. Chương trình xây dựng NTM đã làm thay đổi nhận thức của đại bộ phận các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là bà con nông dân; đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn ngày một được cải thiện nâng cao; bộ mặt nhiều vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh chuyển biến rõ nét. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh Nam Định phấn đấu trở thành tỉnh NTM vào năm 2020./.

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE