You are here

Đoàn tình nguyện viên chữ thập đỏ tỉnh ChiBa Nhật Bản giao lưu với Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Trong giai đoạn 1997-2010, Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tài trợ, giúp đỡ tỉnh Nam Định trồng gần 2.400ha cây trang, gần 800ha cây bần, trên 2.600 ha cây đước, trên 37ha cây Phi Lao và gần 37.500 khóm tre chắn sóng, bảo vệ đê biển, đê sông, hạn chế tác hại từ bão, lũ. Bên cạnh đó còn hỗ trợ xây mới 183 ngôi nhà, sửa chữa 667 ngôi nhà, khoan gần 600 giếng nước; tổ chức tập huấn, lập kế hoạch phòng ngừa cho cán bộ chính quyền địa phương, giáo viên, học sinh và nhân dân khu vực ven biển. Tổng khi phí thực hiện trong giai đoạn 1997-2010 là trên 24,6 tỷ đồng. Giai đoạn 2011-2015, Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản tài trợ cho tỉnh ta thực hiện dự án trồng rừng ngập mặn, giảm thiểu rủi ro thảm họa, với mục tiêu xây dựng cộng đồng dễ bị tổn thương được an toàn hơn và tự phục hồi nhanh trước rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu. Trong đó đã thành lập được 5 đội tình nguyện viên bảo vệ rừng; tổ chức 13 lớp tập huấn kiến thức giảm thiểu rủi ro thảm họa, biến đổi khí hậu cho 325 cán bộ, chính quyền các xã ven biển; tổ chức 6 lớp tập huấn phòng ngừa thảm họa, biến đổi khí hậu cho 150 giáo viên tiểu học và trên 2.100 học sinh tiểu học; tổ chức tập huấn cho 125 người dân phát triển sinh kế; đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng tại 11 xã vùng nguy cơ cao của 3 huyện ven biển; thực hiện tốt các tiểu dự án giảm thiểu rủi ro thiệt hại như xây dựng hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh, vuốt dốc đê, xây cầu diêm sinh, nâng cấp hệ thống truyền thanh để cảnh báo thiên tai. Tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 là trên 2,3 tỷ đồng. Các hoạt động do hội Chữ thập đỏ Nhật Bản tài trợ, giúp đỡ tỉnh ta đã nâng cao năng lực về phòng ngừa, ứng phó thảm họa, giảm thiểu rủi ro thiệt hại cho cán bộ chủ chốt các xã, cán bộ hội Chữ thập đỏ các cấp và cộng đồng dân cư, đặc biệt là dân cư khu vực ven biển thường chịu tác động của thiên tai. Góp phần hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro thiên tai giúp cộng đồng được an toàn hơn./.

T/h: Mai Hiếu Ý KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE