You are here

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm có ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và bà Khương Thị Mai, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Nhôm Nam Sung Việt Nam đã tiếp xúc cử tri các huyện Nghĩa Hưng và Nam Trực. 

Cử tri 2 huyện Nghĩa Hưng và Nam Trực kiến nghị với Quốc hội, Chính Phủ và các Bộ, ngành về các vấn đề cử tri quan tâm. Cụ thể: cử tri huyện Nghĩa Hưng kiến nghị hành lang đường 488C bắt đầu từ xã Nghĩa Lạc đến thị trấn Qũy Nhất được đưa vào sử dụng nhiều năm qua. Nhiều gia đình hiến đất nhưng chưa được đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị Chính phủ, Quốc hội có chính sách đặc thù cho những khu dân cư mà đường đi qua, có chính sách phù hợp, giúp nhân dân được chuyển đổi đất ở.

 

Cử tri cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10-1-2022 về quy định cụ thể dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa với quy mô diện tích bao nhiêu thì phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; đề nghị Chính phủ, Quốc hội sớm triển khai thực hiện mô hình tăng lương, hỗ trợ kinh phí trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, xử lý nghiêm những người sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.

Cử tri huyện Nam Trực đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm tới chế độ chính sách, cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, có chính sách phụ cấp đối với các ban HĐND cấp xã; có cơ chế hỗ trợ địa phương thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương; tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn các địa phương xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; mở rộng đối tượng vay vốn đối với học sinh, sinh viên nhưng không thuộc hộ nghèo; tiếp tục quan tâm đầu tư hệ thống trạm bơm thực hiện công tác tiêu úng phục vụ sản xuất nông nghiệp; đề nghị có chính sách cho các xã trồng lúa kém hiệu quả được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản.

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị trên tinh thần xây dựng của cử tri 2 huyện Nghĩa Hưng và Nam Trực, đồng thời trực tiếp giải trình một số vấn đề mà cử tri quan tâm; yêu cầu các cấp, các ban, ngành chức năng kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo thẩm quyền. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phân loại gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định./

Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE