You are here

Đến tháng 11/2019, toàn tỉnh mới chỉ có khoảng 8.400 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

 

Nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đạt mục tiêu đề ra là do đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chủ yếu là lao động tự do, lao động nông, lâm nghiệp... ở khu vực phi chính thức, thu nhập thấp và không ổn định nên khó có khả năng tham gia, thời gian đóng phí tối thiểu để được hưởng bảo hiểm xã hội dài tới 20 năm, trong khi ngân sách địa phương còn khó khăn nên chưa có chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Luật. Bên cạnh đó, phần lớn người lao động và nhân dân chưa nhận thức đầy đủ về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của các chính sách bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, công tác tuyên truyền chưa phù hợp với các nhóm đối tượng nên một bộ phận người dân vẫn chưa hiểu đầy đủ về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện... Thực trạng các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến quyền lợi người đóng bảo hiểm và chỉ tiêu của ngành. Việc chậm xử lý, khắc phục nợ đọng trốn nợ bảo hiểm đang ảnh hưởng đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động./

 

                                                       

T/h:    Tuấn Việt

 

 Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE