You are here

Chủ tịch nước dâng hương kỷ niệm 53 năm Ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 14-8, ti Đền th Ch tch H Chí Minh, Ba Vì, Hà Ni, Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc ch trì L dâng hương k nim 53 năm Ngày mt ca Ch tch H Chí Minh và 53 năm thc hin Di chúc thiêng liêng ca Người.

Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc dâng hương tưởng nim Bác H. nh: Thng Nht/TTXVN

Ti Đền th Ch tch H Chí Minh trên Đỉnh Vua, núi Ba Vì, núi T tâm linh ca người Vit, Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc, nguyên Ch tch Quc hi Nguyn Sinh Hùng, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam, các b, ngành, địa phương vàđại din dòng h Nguyn Sinh, dòng h Hoàng Xuân Kim Liên, Nam Đàn, Ngh An đã thay mt đồng chí, đồng bào c nước thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nh Ch tch H Chí Minh theo phong tc, truyn thng ca dân tc.

Vào hi 9h47 ngày 2-9-1969 (nhm ngày 21 tháng By năm K Du) cách đây 53 năm, Ch tch H Chí Minh đã vĩnh bit toàn th dân tc Vit Nam, thanh thn v vi T tiên, ci ngun ca dân tc. Trước lúc đi xa, Bác đãđể li bn Di chúc thiêng liêng là tài sn tinh thn vô giá, là nhng li căn dn và tình cm thiết tha, là nim tin sâu sc gi li cho các thế h mai sau.

Ch tch nước Nguyn Xuân Phúc và các đại biu dâng hương tưởng nim Bác H. nh: Thng Nht/TTXVN

K nim ln th 53 năm Ngày Bác đi xa theo phong tc, truyn thng ca dân tc và 53 năm thc hin Di chúc ca Người, cũng là dp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tưởng nh và tri ân công lao tri bin ca Người đối vi dân tc Vit Nam. Đây cũng là dp để toàn thđồng chí, đồng bào tiếp tc đẩy mnh hc tp và làm theo tm gương đạo đức H Chí Minh. Qua đó, hun đúc thêm nim tin và khát vng vươn lên ca dân tc để xây dng đất nước Vit Nam hùng cường, sánh vai vi các nước bu bn khp năm châu trong tương lai như mong ước ca Bác lúc sinh thi.Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE