You are here

Câu lạc bộ Thiên Trường tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi (NCT), tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của CLB trong 1 năm qua (1/10/2018- 1/10/2019)

Năm qua, CLB Thiên Trường đã thường xuyên thông tin cho cán bộ, hội viên về tình hình thời sự chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong nước, khu vực và quốc tế. Kịp thời thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Tổ chức 22 buổi nói chuyện chuyên đề thời sự với gần 900 lượt người nghe. Quan tâm chăm sóc sức khỏe hội viên, tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần gắn kết hội viên và phát huy vị thế, vai trò của NCT trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. CLB đã  kết nạp 6 hội viên mới.

 

Thời gian tới, CLB Thiên Trường Nam Định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tiểu ban; củng cố tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt, tăng cường giao lưu và không ngừng nâng cao hiệu quả công tác chăm lo sức khoẻ, tinh thần cho hội viên./.

 

T/h: Lê HảiÝ KIẾN BẠN ĐỌC

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE