You are here

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930- 1/8/2020).

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí nguyên là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy qua các thời kỳ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, công tác Tuyên giáo và cán bộ đội ngũ làm công tác tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống 90 năm Ngành Tuyên giáo của Đảng; làm tốt công tác tham mưu, tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa  Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cho cán bộ Đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đổi mới nội dung phương thức trong công tác Tuyên giáo, thường xuyên nắm chắc các sự kiện của tỉnh, của đất nước để triển khai phương thức tuyên truyền với nội dung phù hợp, khắc phục tình trạng tuyên truyền 1 chiều, chú trọng công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng báo chí,văn học nghệ thuật, công tác thông tin đối ngoại… góp phần giải quyết những bức xúc ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác bồi dưỡng phẩm chất, năng lực chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ làm công tác chuyên môn xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí  Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tặng đội ngũ làm công tác tuyên giáo của tỉnh bức trướng mang dòng chữ “ Ngành Tuyên giáo Nam Định trung thành, đoàn kết, chủ động sáng tạo, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”

90 năm qua, cùng với ngành Tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo tỉnh Nam Định luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Hiện toàn ngành Tuyên giáo đang tích cực tham mưu triển khai các nhóm công việc phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, nhất là công tác tham mưu chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Ðại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác tuyên truyền phục vụ Ðại hội. 

Nhân dịp này, Ban tuyên giáo Trung ương trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các đồng chí đã có thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng./.

                                                                               T/h: Lệ MinhÝ KIẾN BẠN ĐỌC

TIN KHÁC ĐÃ ĐĂNG

Thời tiết

LIÊN KẾT WEBSITE