Giáo dục - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018 của tỉnh đạt 99.2%. http://namdinhtv.vn/giao-duc/ty-le-tot-nghiep-thpt-nam-2018-cua-tinh-dat-992 http://namdinhtv.vn/giao-duc/ty-le-tot-nghiep-thpt-nam-2018-cua-tinh-dat-992 Mon, 16/07/2018 - 22:10 Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2018 của tỉnh  đạt 99.2%.
]]>
Gần 15.000 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi THPT quốc gia vì mưa lũ http://namdinhtv.vn/giao-duc/gan-15000-thi-sinh-khong-den-lam-thu-tuc-du-thi-thpt-quoc-gia-vi-mua-lu http://namdinhtv.vn/giao-duc/gan-15000-thi-sinh-khong-den-lam-thu-tuc-du-thi-thpt-quoc-gia-vi-mua-lu Mon, 25/06/2018 - 23:38 Gần 15.000 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi THPT quốc gia vì mưa lũ
]]>
Sở GD và ĐT tỉnh Nam Định công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập trong tỉnh đợt 1, năm học 2018-2019. http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-gd-va-dt-tinh-nam-dinh-cong-bo-diem-chuan-va-danh-sach-hoc-sinh-trung-tuyen-vao-lop-10 http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-gd-va-dt-tinh-nam-dinh-cong-bo-diem-chuan-va-danh-sach-hoc-sinh-trung-tuyen-vao-lop-10 Mon, 25/06/2018 - 22:35 Sở GD và ĐT tỉnh Nam Định công bố điểm chuẩn và danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập trong tỉnh đợt 1, năm học 2018-2019.
]]>
Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học với chuyên đề: Nghiên cứu các biện pháp triển khai bồi dưỡng giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. http://namdinhtv.vn/giao-duc/truong-cao-dang-su-pham-nam-dinh-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-voi-chuyen-de-nghien-cuu-cac http://namdinhtv.vn/giao-duc/truong-cao-dang-su-pham-nam-dinh-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-voi-chuyen-de-nghien-cuu-cac Wed, 06/06/2018 - 22:52 Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học với chuyên đề: Nghiên cứu các biện pháp triển khai bồi dưỡng giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.
]]>
Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 – tỉnh Nam Định tổ chức họp triển khai kế hoạch thống nhất nội dung chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh. http://namdinhtv.vn/giao-duc/ban-chi-dao-thi-thpt-quoc-gia-nam-2018-tinh-nam-dinh-to-chuc-hop-trien-khai-ke-hoach-thong http://namdinhtv.vn/giao-duc/ban-chi-dao-thi-thpt-quoc-gia-nam-2018-tinh-nam-dinh-to-chuc-hop-trien-khai-ke-hoach-thong Mon, 28/05/2018 - 22:39 Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 – tỉnh Nam Định tổ chức họp triển khai kế hoạch thống nhất nội dung chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2018 của tỉnh chủ trì hội nghị. ]]>
Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý trung tâm học tập cộng đồng”. http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-gddt-tinh-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-nang-cao-nang-luc-quan-ly-trung-tam-hoc-tap-cong http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-gddt-tinh-to-chuc-hoi-nghi-tap-huan-nang-cao-nang-luc-quan-ly-trung-tam-hoc-tap-cong Mon, 28/05/2018 - 22:37 Sở GD&ĐT tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý trung tâm học tập cộng đồng”.
]]>
Sở GD và ĐT tổ chức tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích trong phong trào tự làm đồ dùng dạy học nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ giáo dục và phong trào viết chữ đúng và đẹp. http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-gd-va-dt-to-chuc-tuyen-duong-giao-vien-hoc-sinh-co-thanh-tich-trong-phong-trao-tu-lam-do http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-gd-va-dt-to-chuc-tuyen-duong-giao-vien-hoc-sinh-co-thanh-tich-trong-phong-trao-tu-lam-do Mon, 21/05/2018 - 21:43 Sở GD và ĐT tổ chức tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích trong phong trào tự làm đồ dùng dạy học nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ giáo dục và phong trào viết chữ đúng và đẹp.
]]>
Huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình " học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2017-2018. http://namdinhtv.vn/giao-duc/huyen-truc-ninh-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-duong-dien-hinh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc http://namdinhtv.vn/giao-duc/huyen-truc-ninh-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-duong-dien-hinh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc Fri, 18/05/2018 - 22:22 Huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình " học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2017-2018.
]]>
Hiện nay toàn tỉnh có hàng trăm thư viện trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, riêng bậc tiểu học có khoảng 300 thư viện đạt chuẩn. http://namdinhtv.vn/giao-duc/hien-nay-toan-tinh-co-hang-tram-thu-vien-truong-hoc-dat-chuan-quoc-gia-trong-do-rieng-bac http://namdinhtv.vn/giao-duc/hien-nay-toan-tinh-co-hang-tram-thu-vien-truong-hoc-dat-chuan-quoc-gia-trong-do-rieng-bac Mon, 07/05/2018 - 22:36 Hiện nay toàn tỉnh có hàng trăm thư viện trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, riêng bậc tiểu học có khoảng 300 thư viện đạt chuẩn.
]]>
Thư viện tỉnh Nam Định phối hợp với trường THCS Trần Đăng Ninh tổ chức “Ngày hội sách của em”. http://namdinhtv.vn/giao-duc/thu-vien-tinh-nam-dinh-phoi-hop-voi-truong-thcs-tran-dang-ninh-to-chuc-ngay-hoi-sach-cua-em http://namdinhtv.vn/giao-duc/thu-vien-tinh-nam-dinh-phoi-hop-voi-truong-thcs-tran-dang-ninh-to-chuc-ngay-hoi-sach-cua-em Mon, 23/04/2018 - 23:00 Thư viện tỉnh Nam Định phối hợp với trường THCS Trần Đăng Ninh tổ chức “Ngày hội sách của em”.
]]>
Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức Hội thảo “Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 tới giáo dục” http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-to-chuc-hoi-thao-anh-huong-cua-cach-mang-cong-nghiep-40-toi http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-to-chuc-hoi-thao-anh-huong-cua-cach-mang-cong-nghiep-40-toi Wed, 11/04/2018 - 22:02 Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức Hội thảo “Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 tới giáo dục”
]]>
Sở GD và ĐT tỉnh Nam Định phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức Lễ bế giảng và phát chứng chỉ cho 160 giáo viên dạy tiếng Anh. http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-gd-va-dt-tinh-nam-dinh-phoi-hop-voi-hoi-dong-anh-to-chuc-le-be-giang-va-phat-chung-chi-0 http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-gd-va-dt-tinh-nam-dinh-phoi-hop-voi-hoi-dong-anh-to-chuc-le-be-giang-va-phat-chung-chi-0 Mon, 02/04/2018 - 17:19 Sở GD và ĐT tỉnh Nam Định phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức Lễ bế giảng và phát chứng chỉ cho 160 giáo viên dạy tiếng Anh.
]]>
Hội Doanh nhân Ý Yên - Hà Nội tổ chức trao tặng tủ sách lớp học đợt 1 năm 2018 cho các trường học trên địa bàn huyện Ý Yên. http://namdinhtv.vn/giao-duc/hoi-doanh-nhan-y-yen-ha-noi-to-chuc-trao-tang-tu-sach-lop-hoc-dot-1-nam-2018-cho-cac-truong http://namdinhtv.vn/giao-duc/hoi-doanh-nhan-y-yen-ha-noi-to-chuc-trao-tang-tu-sach-lop-hoc-dot-1-nam-2018-cho-cac-truong Wed, 31/01/2018 - 22:19 Hội Doanh nhân Ý Yên - Hà Nội tổ chức trao tặng tủ sách lớp học đợt 1 năm 2018 cho các trường học trên địa bàn huyện Ý Yên.
Dự lễ trao tặng tủ sách lớp học có đồng chí Bạch Ngọc Chiến, phó chủ tịch  UBND tỉnh. ]]>
Hằng năm tỉ lệ trẻ đến trường các độ tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định đều tăng, với tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,9%. http://namdinhtv.vn/giao-duc/hang-nam-ti-le-tre-den-truong-cac-do-tuoi-tren-dia-ban-tinh-nam-dinh-deu-tang-voi-ty-le-tre http://namdinhtv.vn/giao-duc/hang-nam-ti-le-tre-den-truong-cac-do-tuoi-tren-dia-ban-tinh-nam-dinh-deu-tang-voi-ty-le-tre Mon, 29/01/2018 - 20:23 Hằng năm tỉ lệ trẻ đến trường các độ tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định đều tăng, với tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,9%.
]]>
Huyện Hải Hậu hoàn thành 100% số lớp có tủ sách lớp học. http://namdinhtv.vn/giao-duc/huyen-hai-hau-hoan-thanh-100-so-lop-co-tu-sach-lop-hoc http://namdinhtv.vn/giao-duc/huyen-hai-hau-hoan-thanh-100-so-lop-co-tu-sach-lop-hoc Mon, 11/12/2017 - 21:43 Huyện Hải Hậu hoàn thành 100% số lớp có tủ sách lớp học.
]]>
Trường mầm non xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường tổ chức hội thi bé kể chuyện, hát hay năm học 2017 – 2018. http://namdinhtv.vn/giao-duc/truong-mam-non-xa-xuan-vinh-huyen-xuan-truong-to-chuc-hoi-thi-be-ke-chuyen-hat-hay-nam-hoc http://namdinhtv.vn/giao-duc/truong-mam-non-xa-xuan-vinh-huyen-xuan-truong-to-chuc-hoi-thi-be-ke-chuyen-hat-hay-nam-hoc Wed, 06/12/2017 - 22:36 Trường mầm non xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường tổ chức hội thi bé kể chuyện, hát hay năm học 2017 – 2018.
]]>
Có cần thay đổi cách viết tiếng Việt? http://namdinhtv.vn/giao-duc/co-can-thay-doi-cach-viet-tieng-viet http://namdinhtv.vn/giao-duc/co-can-thay-doi-cach-viet-tieng-viet Mon, 27/11/2017 - 21:39 Có cần thay đổi cách viết tiếng Việt?
Những tranh luận nảy lửa xung quanh đề xuất về việc cải cách chữ viết tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền mấy ngày qua đặt ra vấn đề: có cần đổi mới cách viết tiếng Việt hiện nay? ]]>
Đại biểu Quốc hội cảnh báo về bạo lực học đường, trẻ em hư hỏng http://namdinhtv.vn/giao-duc/dai-bieu-quoc-hoi-canh-bao-ve-bao-luc-hoc-duong-tre-em-hu-hong http://namdinhtv.vn/giao-duc/dai-bieu-quoc-hoi-canh-bao-ve-bao-luc-hoc-duong-tre-em-hu-hong Thu, 02/11/2017 - 22:20 Đại biểu Quốc hội cảnh báo về bạo lực học đường, trẻ em hư hỏng
]]>
Công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại tỉnh Nam Định. http://namdinhtv.vn/giao-duc/cong-tac-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-tai-tinh-nam-dinh http://namdinhtv.vn/giao-duc/cong-tac-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-tai-tinh-nam-dinh Wed, 25/10/2017 - 21:23 Công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại tỉnh Nam Định.
]]>
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN http://namdinhtv.vn/giao-duc/thong-bao-tuyen-dung-giao-vien http://namdinhtv.vn/giao-duc/thong-bao-tuyen-dung-giao-vien Tue, 24/10/2017 - 22:27 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN
Thông báo tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các trường THPT công lập ]]>