Giáo dục - Namdinhtv.vn http://namdinhtv.vn NTV RSS Sở GD và ĐT tổ chức tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích trong phong trào tự làm đồ dùng dạy học nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ giáo dục và phong trào viết chữ đúng và đẹp. http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-gd-va-dt-to-chuc-tuyen-duong-giao-vien-hoc-sinh-co-thanh-tich-trong-phong-trao-tu-lam-do http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-gd-va-dt-to-chuc-tuyen-duong-giao-vien-hoc-sinh-co-thanh-tich-trong-phong-trao-tu-lam-do Mon, 21/05/2018 - 21:43 Sở GD và ĐT tổ chức tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích trong phong trào tự làm đồ dùng dạy học nâng cao hiệu quả các góc hỗ trợ giáo dục và phong trào viết chữ đúng và đẹp.
]]>
Huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình " học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2017-2018. http://namdinhtv.vn/giao-duc/huyen-truc-ninh-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-duong-dien-hinh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc http://namdinhtv.vn/giao-duc/huyen-truc-ninh-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-duong-dien-hinh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc Fri, 18/05/2018 - 22:22 Huyện Trực Ninh tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình " học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và khen thưởng giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2017-2018.
]]>
Hiện nay toàn tỉnh có hàng trăm thư viện trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, riêng bậc tiểu học có khoảng 300 thư viện đạt chuẩn. http://namdinhtv.vn/giao-duc/hien-nay-toan-tinh-co-hang-tram-thu-vien-truong-hoc-dat-chuan-quoc-gia-trong-do-rieng-bac http://namdinhtv.vn/giao-duc/hien-nay-toan-tinh-co-hang-tram-thu-vien-truong-hoc-dat-chuan-quoc-gia-trong-do-rieng-bac Mon, 07/05/2018 - 22:36 Hiện nay toàn tỉnh có hàng trăm thư viện trường học đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, riêng bậc tiểu học có khoảng 300 thư viện đạt chuẩn.
]]>
Thư viện tỉnh Nam Định phối hợp với trường THCS Trần Đăng Ninh tổ chức “Ngày hội sách của em”. http://namdinhtv.vn/giao-duc/thu-vien-tinh-nam-dinh-phoi-hop-voi-truong-thcs-tran-dang-ninh-to-chuc-ngay-hoi-sach-cua-em http://namdinhtv.vn/giao-duc/thu-vien-tinh-nam-dinh-phoi-hop-voi-truong-thcs-tran-dang-ninh-to-chuc-ngay-hoi-sach-cua-em Mon, 23/04/2018 - 23:00 Thư viện tỉnh Nam Định phối hợp với trường THCS Trần Đăng Ninh tổ chức “Ngày hội sách của em”.
]]>
Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức Hội thảo “Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 tới giáo dục” http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-to-chuc-hoi-thao-anh-huong-cua-cach-mang-cong-nghiep-40-toi http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-to-chuc-hoi-thao-anh-huong-cua-cach-mang-cong-nghiep-40-toi Wed, 11/04/2018 - 22:02 Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh tổ chức Hội thảo “Ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 tới giáo dục”
]]>
Sở GD và ĐT tỉnh Nam Định phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức Lễ bế giảng và phát chứng chỉ cho 160 giáo viên dạy tiếng Anh. http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-gd-va-dt-tinh-nam-dinh-phoi-hop-voi-hoi-dong-anh-to-chuc-le-be-giang-va-phat-chung-chi-0 http://namdinhtv.vn/giao-duc/so-gd-va-dt-tinh-nam-dinh-phoi-hop-voi-hoi-dong-anh-to-chuc-le-be-giang-va-phat-chung-chi-0 Mon, 02/04/2018 - 17:19 Sở GD và ĐT tỉnh Nam Định phối hợp với Hội đồng Anh tổ chức Lễ bế giảng và phát chứng chỉ cho 160 giáo viên dạy tiếng Anh.
]]>
Hội Doanh nhân Ý Yên - Hà Nội tổ chức trao tặng tủ sách lớp học đợt 1 năm 2018 cho các trường học trên địa bàn huyện Ý Yên. http://namdinhtv.vn/giao-duc/hoi-doanh-nhan-y-yen-ha-noi-to-chuc-trao-tang-tu-sach-lop-hoc-dot-1-nam-2018-cho-cac-truong http://namdinhtv.vn/giao-duc/hoi-doanh-nhan-y-yen-ha-noi-to-chuc-trao-tang-tu-sach-lop-hoc-dot-1-nam-2018-cho-cac-truong Wed, 31/01/2018 - 22:19 Hội Doanh nhân Ý Yên - Hà Nội tổ chức trao tặng tủ sách lớp học đợt 1 năm 2018 cho các trường học trên địa bàn huyện Ý Yên.
Dự lễ trao tặng tủ sách lớp học có đồng chí Bạch Ngọc Chiến, phó chủ tịch  UBND tỉnh. ]]>
Hằng năm tỉ lệ trẻ đến trường các độ tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định đều tăng, với tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,9%. http://namdinhtv.vn/giao-duc/hang-nam-ti-le-tre-den-truong-cac-do-tuoi-tren-dia-ban-tinh-nam-dinh-deu-tang-voi-ty-le-tre http://namdinhtv.vn/giao-duc/hang-nam-ti-le-tre-den-truong-cac-do-tuoi-tren-dia-ban-tinh-nam-dinh-deu-tang-voi-ty-le-tre Mon, 29/01/2018 - 20:23 Hằng năm tỉ lệ trẻ đến trường các độ tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định đều tăng, với tỷ lệ trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99,9%.
]]>
Huyện Hải Hậu hoàn thành 100% số lớp có tủ sách lớp học. http://namdinhtv.vn/giao-duc/huyen-hai-hau-hoan-thanh-100-so-lop-co-tu-sach-lop-hoc http://namdinhtv.vn/giao-duc/huyen-hai-hau-hoan-thanh-100-so-lop-co-tu-sach-lop-hoc Mon, 11/12/2017 - 21:43 Huyện Hải Hậu hoàn thành 100% số lớp có tủ sách lớp học.
]]>
Trường mầm non xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường tổ chức hội thi bé kể chuyện, hát hay năm học 2017 – 2018. http://namdinhtv.vn/giao-duc/truong-mam-non-xa-xuan-vinh-huyen-xuan-truong-to-chuc-hoi-thi-be-ke-chuyen-hat-hay-nam-hoc http://namdinhtv.vn/giao-duc/truong-mam-non-xa-xuan-vinh-huyen-xuan-truong-to-chuc-hoi-thi-be-ke-chuyen-hat-hay-nam-hoc Wed, 06/12/2017 - 22:36 Trường mầm non xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường tổ chức hội thi bé kể chuyện, hát hay năm học 2017 – 2018.
]]>
Có cần thay đổi cách viết tiếng Việt? http://namdinhtv.vn/giao-duc/co-can-thay-doi-cach-viet-tieng-viet http://namdinhtv.vn/giao-duc/co-can-thay-doi-cach-viet-tieng-viet Mon, 27/11/2017 - 21:39 Có cần thay đổi cách viết tiếng Việt?
Những tranh luận nảy lửa xung quanh đề xuất về việc cải cách chữ viết tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền mấy ngày qua đặt ra vấn đề: có cần đổi mới cách viết tiếng Việt hiện nay? ]]>
Đại biểu Quốc hội cảnh báo về bạo lực học đường, trẻ em hư hỏng http://namdinhtv.vn/giao-duc/dai-bieu-quoc-hoi-canh-bao-ve-bao-luc-hoc-duong-tre-em-hu-hong http://namdinhtv.vn/giao-duc/dai-bieu-quoc-hoi-canh-bao-ve-bao-luc-hoc-duong-tre-em-hu-hong Thu, 02/11/2017 - 22:20 Đại biểu Quốc hội cảnh báo về bạo lực học đường, trẻ em hư hỏng
]]>
Công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại tỉnh Nam Định. http://namdinhtv.vn/giao-duc/cong-tac-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-tai-tinh-nam-dinh http://namdinhtv.vn/giao-duc/cong-tac-kiem-dinh-chat-luong-giao-duc-tai-tinh-nam-dinh Wed, 25/10/2017 - 21:23 Công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại tỉnh Nam Định.
]]>
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN http://namdinhtv.vn/giao-duc/thong-bao-tuyen-dung-giao-vien http://namdinhtv.vn/giao-duc/thong-bao-tuyen-dung-giao-vien Tue, 24/10/2017 - 22:27 THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN
Thông báo tuyển dụng giáo viên trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và các trường THPT công lập ]]>
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng năm 2017, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017. http://namdinhtv.vn/giao-duc/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-so-ket-cong-tac-bao-dam-trat-tu-atgt-9-thang-nam-2017-trien http://namdinhtv.vn/giao-duc/hoi-nghi-truc-tuyen-toan-quoc-so-ket-cong-tac-bao-dam-trat-tu-atgt-9-thang-nam-2017-trien Mon, 23/10/2017 - 23:28 Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 9 tháng năm 2017, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị.  Tại điểm cầu tỉnh Nam Định, dự hội nghị có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh.  ]]>
Hoạt động của mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” http://namdinhtv.vn/giao-duc/hoat-dong-cua-mo-hinh-cong-truong-an-toan-giao-thong http://namdinhtv.vn/giao-duc/hoat-dong-cua-mo-hinh-cong-truong-an-toan-giao-thong Mon, 16/10/2017 - 21:56 Hoạt động của mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”
]]>
Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nam Định năm 2017. http://namdinhtv.vn/giao-duc/khai-mac-hoi-giang-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep-tinh-nam-dinh-nam-2017 http://namdinhtv.vn/giao-duc/khai-mac-hoi-giang-nha-giao-giao-duc-nghe-nghiep-tinh-nam-dinh-nam-2017 Wed, 11/10/2017 - 22:33 Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nam Định năm 2017.
]]>
Hội khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2017- 2022 và đón huân chương lao động hạng Ba lần thứ 2. http://namdinhtv.vn/giao-duc/hoi-khuyen-hoc-tinh-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-5-nhiem-ky-2017-2022-va-don-huan-0 http://namdinhtv.vn/giao-duc/hoi-khuyen-hoc-tinh-to-chuc-dai-hoi-dai-bieu-lan-thu-5-nhiem-ky-2017-2022-va-don-huan-0 Tue, 10/10/2017 - 20:52 Hội khuyến học tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2017- 2022 và đón huân chương lao động hạng Ba lần thứ 2.
]]>
Lùi thời gian thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới là hợp lý? http://namdinhtv.vn/giao-duc/lui-thoi-gian-thuc-hien-chuong-trinh-sach-giao-khoa-moi-la-hop-ly http://namdinhtv.vn/giao-duc/lui-thoi-gian-thuc-hien-chuong-trinh-sach-giao-khoa-moi-la-hop-ly Thu, 05/10/2017 - 22:26 Lùi thời gian thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới là hợp lý?
Các ý kiến cho rằng, nếu lùi 1 năm sẽ có thêm thời gian cho địa phương và Bộ GD-ĐT trong việc chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình mới. ]]>
Công bố quốc tế - con đường hội nhập đại học http://namdinhtv.vn/giao-duc/cong-bo-quoc-te-con-duong-hoi-nhap-dai-hoc http://namdinhtv.vn/giao-duc/cong-bo-quoc-te-con-duong-hoi-nhap-dai-hoc Thu, 21/09/2017 - 22:56 Công bố quốc tế - con đường hội nhập đại học
Lần đầu tiên Việt Nam có bảng xếp hạng đại học (ĐH) do một nhóm chuyên gia độc lập thực hiện và công bố. Bảng xếp hạng này vẫn không ngừng gây tranh cãi bởi có những lập luận khác nhau. Nhưng dù ở luồng ý kiến nào, có lẽ cũng phải thừa nhận một sự thật là các trường ĐH muốn khẳng định vị thế của mình, phải nghiêm túc đầu tư cho nghiên cứu khoa học (NCKH), công bố quốc tế… ]]>